Hizan Devlet Hastanesi
Bitlis Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Hizan Devlet Hastanesi