Kalite Yönetim Birimi
16 Nisan 2019


 

BİTLİS  DEVLET HASTANESİ SKS ORGANİZASYON ŞEMASI

BAŞHEKİM YARDIMCISI.

Uzm.Dr .Onur Çağdaş ARIKAN

          KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ.  
       

               Firdevs BİLGİÇ AVŞAROĞLU   
                                   

             KALİTE YÖNETİM ÇALIŞANI  

 

Gözdenur AKKOYUN

Kalite Yönetim Birimi 

Hastanemiz Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Hizmet Kalite standartlarına uygun olarak Kalite Yönetim Birimini oluşturmuş ve çalışmalarını Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde sürdürmektedir.

Kalite Yönetim Birimi Olarak
» SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
» Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek,
» Öz değerlendirmeleri katılmak ve yönetmek,
» Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek,
» Güvenlik Raporlama Bildirim Formlarını takip etmek ve ilgili komitelere bildirmek,
» Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek,
» Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek
» Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek
»Düzeltici önleyici faaliyetleri takip etmek
»SKS kapsamında indikatörleri takip etmek ve analizlerini yapmak
»Bölüm kalite sorumluları ile koordineli çalışmak
»SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak görevlerini sürdürmektedir.

Bu amaçla, Hizmet Kalite Standartlarında yer alan tüm bölümlerin bölüm kalite sorumluları belirlenmiş ve faaliyetler bu yönde sürdürülmektedir