TEMİZLİK KONTROL KOMİTESİ
16 Nisan 2019


                                                                           TEMİZLİK KONTROL KOMİTESİ

 

GÖREVİ/ÜNVANI

ADI SOYADI

KOMİTE BAŞKANI

Uzm. Dr. Sevcan ÖZBEK BAŞARAN

İDARİ YÖNETİCİ

Ayşe ÖZTÜRK

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Firdevs BİLGİÇ AVŞAROĞLU

KALİTE BİRİM ÇALIŞANI

Gözde AKKOYUN

MÜDÜR YRD.

Kadri ERDİL

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ

Aynur BAŞKAHRAMAN

TEMİZLİK ŞEFİ

Ercan BİRİŞİK