Tesis Güvenliği Komitesi
16 Nisan 2019


GÖREVİ/ÜNVANI

ADI SOYADI

TIBBİ YÖNETİCİ/KOMİTE BAŞKANI

Uzm. Dr. Onur Çağdaş ARIKAN

İDARİ YÖNETİCİ

Hüsamettin TARHAN

İDARİ YÖNETİCİ

Ayşe ÖZTÜRK

TEKNİK BİRİMMÜD.YRD.

Turan TAŞDEMİR

KALİTEYÖNETİM DİREKTÖRÜ

Firdevs BİLGİÇ AVŞAROĞLU

KALİTEBİRİM ÇALIŞANI

Gözde AKKOYUN

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ

Aynur BAŞKAHRAMAN

TIBBİ CİHAZ YÖNETİM SORUMLUSU

Hamza BALTAŞ

SİVİL SAVUNMA AMİRİ

Sebahattin ERDİL