Özdeğerlendirme Ekibi
16 Nisan 2019 

ÜNVANI

ADI-SOYADI

BAŞHEKİM YRD.

HÜSNÜ DEMİRCİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MÜD.

AYŞE ÖZTÜRK

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

FİRDEVS BİLGİÇ AVŞAROĞLU

KALİTE BİRİM SORUMLUSU

GÖZDE NUR AKKOYUN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

MERAL KILIVAN

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

AYNUR BAŞKAHRAMAN