Hasta Görüş ,Öneri Değerlendirme Ekibi
16 Nisan 2019


GÖREVİ/ÜNVANI

ADI SOYADI

TIBBİ YÖNETİCİ/KOMİTE BAŞKANI

Uzm. Dr. Hüsnü DEMİRCİ

İDARİ YÖNETİCİ

Hüsamettin TARHAN

İDARİ YÖNETİCİ

Ayşe ÖZTÜRK

KALİTEYÖNETİM DİREKTÖRÜ

Firdevs BİLGİÇ AVŞAROĞLU

KALİTE BİRİM ÇALIŞANI

Gözde AKKOYUN

HASTA HAKLARI BİRİM SORUMLUSU

Musa KILIÇ