Vizyonumuz - Misyonumuz - Değerler
05 Eylül 2018

MİSYONUMUZ

      Etik ilkelerden ödün vermeksizin tüm çalışanlarımız ve yönetim kadromuzla birlikte sağlıklı çalışma yaşamı koşullarında, hasta güvenliği ve hasta memnuniyeti odaklı uluslararası kalite standartlarında hizmette etkinlik, süreklilik, zamanlılık anlayışı ile çalışan memnuniyetini esas alarak hizmet sunmaktadır.

VİZYONUMUZ

Hastanemizin kuruluş amacına uygun olarak, mükemmeliyet odaklı, hasta, hasta yakını ve çalışanlarımızın memnuniyetinin artırılmasını hedefleyen sürekli ve süratli iyileştirilebilir hizmet sunan, yüksek motivasyon ve ekip ruhu içerisinde yeniliklerin       ve teknolojinin talep edildiği, öncü ve örnek uygulamalarla fark yaratan ‘’Güvenli’’ bir sağlık kuruluşu olmaktır.

   
DEĞERLER

     Hasta ve çalışan güvenliği odaklılık

     Saygın, Dürüst ve Güvenilen
Bilimsel ve etik yaklaşım
Önce insan ilkesi

     Hasta haklarına saygılı

     Mükemmeli Hedefleyen

     Hakkaniyet

     Eşitlik

     Empati

     Güleryüz

     Hoşgörü
Çalışana değer verme

KURUM AMACI

     Hastanemizde temel amaç, her türlü koruyucu önlemlere rağmen oluşabilecek hastalık durumlarında erken teşhis, hızlı ve etkin tedavi ve hastanın kısa zamanda eski konumuna getirilmesidir. Bu amacı gerçekleştirirken eldeki kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması hasta ve toplum tatmininin sağlanması gerekmektedir.


                                                                                                                 HASTANE YÖNETİCİLİĞİ